بخش های نرم افزار:

  • نمایش تعداد کل شرکت کنندگان در طرح.
  • نمایش تعداد صلوات های فرستاده شده اما ثبت نشده شما.
  • نمایش تعداد صلوات های ثبت شده شما.
  • نمایش تعداد صلوات های فرستاده شده کل شرکت کنندگان.
  • بعداز فرستادن صلوات و قبل از خروج از برنامه حتما روی دکمه ثبت صلوات کلیک کنید تا صلوات های فرستاده شما در سیستم ثبت شوند.