برخی از امکانات برنامه:

  • ارسال سریع
  • بدون محدودیت در ارسال
  • عدم ارسال به اسپم
  • ارسال ایمیل ها به اینباکس